Verifiera dokument

Ladda upp ett dokument signerat via Zigned så verifierar vi dess äkthet samt att filen inte blivit komprometterad.