Hur fungerar e-signering?

E-signering kan vara ganska komplicerat att förstå och den mesta informationen man stöter på är ofta väldigt tekniskt betonad. Här nedan vill vi försöka komma bort från det och gå till hjärtat med vad e-signering innebär och hur det fungerar, bortom fackspråk, tekniska specifikationer och standarder.

Det handlar om tillit

För att ingå ett avtal med en annan part krävs egentligen inget mer än en verbal bekräftelse för att det ska vara juridiskt giltigt. Detta är dock väldigt svårt att bevisa i ett skiljedomsförfarande eller en rättegång, därför vill man ofta att alla parter innehar någon form av bevis som kan styrkas vid en eventuell tvist.

Men hur kan du vara säker på att en handskriven underskrift faktiskt är skriven av parten i fråga? Detta kan bevisas, men det kräver expertkunskap och tid för att utreda. I grund och botten handlar det om huruvida du litar på underskriften eller inte.

Hur relaterar detta till e-signering?

Elektronisk signering kan göras på massvis av sätt, där den primära skillnaden är hur stark teknisk bevisning som kan härledas till underskriften. När du exempelvis klickar på “Acceptera Cookies” när du besöker en hemsida, signerar du ett avtal mellan dig och organisationen bakom denna. Vid eventuellt tvist skulle det ju självfallet vara väldigt svårt att bevisa att det verkligen var du som klickat på knappen dock. Med andra ord vore det en väldigt bräcklig metod att använda för att ingå juridiskt bindande avtal.

För att lösa det här så har EU tagit fram eIDAS-förordningen och utvecklat en standard för digitala signaturer. Kort och gott handlar det om tekniska standarder för att säkerställa identiteten på den signerande parten, ett sätt att validera det som signerats samt göra det hållbart över tid.

Hur implementerar Zigned e-signering?

För att beskriva det enkelt så genererar vi inte bara digitala signaturer, utan ett stort bevis-paket kring vad som hände när dokumentet signerades. Exempel på detta är när parten besökte signeringsrummet eller initierade sin signering. All denna information förseglas i slutändan i en tidsstämplad PDF-fil för att du ska kunna ta del av och validera all information, nu och för många, många år framöver – oavsett om Zigned fortfarande existerar eller inte. Alla våra avtal är således enkla att använda och bevisa samt juridisk bindande.

För en mer teknisk beskrivning av hur Zigned fungerar rekommenderar vi att du besöker denna sida för att lära dig mer.