Zigned jobbar för att göra det enklare att göra affärer i en ny tid

Zigned AB, ett innovativt svenskt techbolag grundat under hösten 2020 och baserat i Uppsala samt Stockholm, har sedan sin början ägnat sig åt att tillhandahålla avancerade e-signeringstjänster. Vårt utbud riktar sig till företag och organisationer som har höga krav på leverantör av elektroniskt signerade dokument, men som inte vill anpassa sig till godtyckliga begränsningar. Samtidigt passar vi väldigt bra för dig som privatperson som bara vill skicka dokument för signering någon gång ibland. Vår mission har varit konstant: att skapa den mest tillgängliga e-signeringsplattformen på marknaden, en plattform som demokratiserar digitaliseringen genom en affärsmodell som prissätter tjänster baserat på det faktiska värdet de tillför.

Med Zigned betalar du per dokument som skickas för signering, vilket reflekterar vår engagemang för en transparent och rättvis prissättning, utan krav på långa avtal eller komplicerade förhandlingar. Detta tillvägagångssätt är ett bevis på vår filosofi att göra e-signering lättillgängligt för alla, och är en del av vår strävan att avlägsna allt onödigt från användarupplevelsen. Vi vill att vår tjänst ska vara så enkel och tidsbesparande som möjligt, så att du kan fokusera på ditt arbete utan avbrott.

Berättelsen om Zigned började med ett enkelt behov. Våra grundare, själva företagare, sökte efter en smidig och kostnadseffektiv digital signeringstjänst men fann endast komplexa och dyra alternativ. Svaret blev att utveckla en egen lösning, först för eget bruk. Men snart insåg teamet att denna lösning kunde gagna fler, vilket ledde till en snabb och positiv marknadsrespons.

Vår resa har varit och kommer fortsätta vara kunddriven. Vi strävar efter att i nära samarbete med våra användare kontinuerligt utveckla och förbättra våra tjänster för att möta de unika utmaningar och behov som dagens arbetsmiljö medför. Att förenkla processen att sluta avtal och främja affärsmöjligheter i en digital era är och förblir vårt primära mål.

Vi är tacksamma för din tillit till vår tjänst och hoppas att den kommer att vara lika värdefull för dig som den har varit för oss.

Grundare av Zigned Ludvig Edström (VD) och David Jurio (CTO)
Grundare av Zigned Ludvig Edström (VD) och David Jurio (CTO)