Specifikation över behandlingen av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2024-02-26
Version: 1.0

Ändamål

Att tillhandahålla Tjänsterna enligt Huvudavtalet.

Kategorier av uppgifter

Namn, mejl, telefonnummer, personnummer, IP-adress och enhetsinformation på användare och personer i signeringsärenden.

Kategorier av registrerade

Användare av Tjänsterna (Kundens Användare och inbjudna Användare), samt parter i signeringsärenden.

Behandlingsaktiviteter

Personuppgiftsbiträdet kommer att samla in, lagra, överföra och radera personuppgifter i enlighet med Personuppgiftsansvariges instruktioner. Personuppgifterna används för tillhandahållandet av elektroniska signeringstjänster samt därtill hörande support. Zigned kommer även att anonymisera och aggregera uppgifter för analys och användning för att förbättra Tjänsterna och för att utveckla eller förbättra nya produkter och tjänster.

Plats för behandling av personuppgifterna

Personuppgiftsbiträden och plats för behandling beskrivs på Zigneds hemsida: Personuppgiftbiträdesavtal.